Zarządzanie pokoleniami firma – jak robić to prawidłowo?

Zarządzanie pokoleniami firma - jak robić to prawidłowo?

Obecnie w firmach dochodzi do zetknięcia się osób z kilku pokoleń: baby boomers (rocznik 1946-1964), X (1965-1979), Y czyli tzw. millennialsi (1980-1989, niektóre źródła podają, że do 1994) oraz Z (od 1990, a według niektórych autorów od 1995). Ostatnia grupa zwana jest również jako C, od słów: connect, communicate, change. Wbrew przypuszczeniom największe tarcia występują między generacjami, które następują zaraz po sobie. Pokolenia bardziej oddalone od siebie komunikują się z obniżonym poziomem emocji. Prawidłowość ta wynika zarówno z różnic biologicznych, ale także z uwarunkowań socjologicznych. Wynika to braku konkurencji o stanowiska, czy różnic w nastawienia do organizacji np. pokolenia X cechują się większym przywiązaniem do miejsca pracy, niż przedstawiciele generacji Y.

Siła różnorodności

W zespole wielopokoleniowym należy uwzględnia różnice w: elastyczności, podejściu do zespołu oraz zaspokajaniu potrzeb uczenia się i rozwoju. Zarządzający muszą pamiętać o tym, że wdrożenie zmian ma 4 fazy: zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie i zaangażowanie. Czym głębsze naruszenie strefę komfortu, tym dłuższy proces adaptacji do zmiany. Zarządzenie pokoleniami w firmie wymaga przełamywania nawyków. To co dla zarządzającego jest naturalne, może okazać się szokiem dla starszych lub młodszych podwładnych.

Największe różnice objawiają się w sposobie komunikacji. Biorąc pod uwagę skrajne generacje, należy wskazać, że np. baby boomers wolą, aby opinie w ich imieniu wyrażał formalny lider, natomiast przedstawiciele pokolenia Z chcą wypowiadać się samodzielnie i najlepiej na forum internetowym. Podobne różnice występują w obszarze sposobu uczenia się i zdobywania wiedzy. Znów główną osią sporów jest intensywność wykorzystania nowych technologii oraz metod komunikacji jakie oferują. Omawiane pokolenia różnią się też w podejściu do samej organizacji. Różnice te najbardziej objawiają się między pokoleniami X,Y i Z. Zasadniczo przedstawiciel tych dwóch pierwszych utożsamiają się z daną firmą i czują się nobilitowani przez prace dla znanej marki. Natomiast dla pokolenia Z, liczą się tylko warunki pracy oraz możliwość spełniania swoich oczekiwań. Nie ma dla nich znaczenia, ani wielkość organizacji, ani marka jaką reprezentuje.

Zarządzanie różnicami

Sprawny manager musi uwzględnić takie preferencje. Autorytarne niwelowanie różnic okaże się przeciwskuteczne lub w najlepszym wypadku znacząco wydłuży czas adaptacji do zmian. Dlatego istotą świadomego zarządzania pokoleniami w firmie, jest zarządzanie różnicami. Pogodzenie ścierających się pokoleń wymaga zatem cierpliwości i pomysłowości. Zyskiem jest zgrany zespół, bogaty w różnorodne doświadczenia i umiejętności.

Dowiedz się Więcej

Related posts