Zarządzanie pokoleniami firma – jak robić to prawidłowo?

Zarządzanie pokoleniami firma - jak robić to prawidłowo?

Obecnie w firmach dochodzi do zetknięcia się osób z kilku pokoleń: baby boomers (rocznik 1946-1964), X (1965-1979), Y czyli tzw. millennialsi (1980-1989, niektóre źródła podają, że do 1994) oraz Z (od 1990, a według niektórych autorów od 1995). Ostatnia grupa zwana jest również jako C, od słów: connect, communicate, change. Wbrew przypuszczeniom największe tarcia występują między generacjami, które następują zaraz po sobie. Pokolenia bardziej oddalone od siebie komunikują się z obniżonym poziomem emocji. Prawidłowość ta wynika zarówno z różnic biologicznych, ale także z uwarunkowań socjologicznych. Wynika to braku konkurencji o…

Read More

Szkolenia lider. Dowiedz się jak być dobrym liderem zespołu

Szkolenia lider. Dowiedz się jak być dobrym liderem zespołu

Od dawna wiadomo, że praca zespołowa przynosi duże lepsze efekty niż praca indywidualna, a to głównie z powodu połączenia energii, doświadczenia, zaangażowania i umiejętności wielu osób. Niezaprzeczalnie praca zespołowa zazwyczaj daje szybsze i lepsze rezultaty, pozwala na natychmiastową reakcję na ruchy konkurencji, doskonali współpracę i komunikację członków zespołu, pozwala na spokojne przeżycie porażki.

Read More

Jakie cechy i umiejętności trzeba posiadać, aby zostać dobrym liderem?

Lider - cechy i umiejetnosci, które powinien posiadać?

Lider to osoba, która kieruje zespołem lub grupą osobą. Jest to także ktoś, kto zarządza wykonanie określonego projektu czy koordynuje przebieg danego zadania. Nie zawsze musi on być wybrany przez cały bądź część zespołu czy mianowany przywódcą przez osobę nadrzędną. W dużej ilości sytuacji stanowisko lidera przejmuje osoba, która posiada określone walory i umiejętności oraz ma po prostu dryg do zarządzania innymi i kierowania pracą pozostałych osób.

Read More

Rola i kompetencje menadżera w biznesie

Rola i kompetencje menadzera

Obecnie rola menadżera nie polega na tym, by występując z pozycji kogoś, kto stoi wyżej, rozkazywać, kontrolować i pouczać. Powinien on decydować o pewnych sprawach i wydawać polecenia. Powinien zwracać na coś uwagę, jeśli to jest konieczne. Musi też wiedzieć, czy obowiązki wykonywane są prawidłowo. Choć zadania są takie same, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi dla wydajnej pracy, to zmienił się sposób ich wykonywania. Ważna rola menadżera w firmie Menadżer to lider oraz koordynator. Obecnie to ktoś, kto zachowując niezbędny autorytet, traktuje ludzi, którymi zarządza jako partnerów. Nie jest to ktoś,…

Read More

Mądre zarządzanie zespołem, czyli co robić, aby wykorzystać potencjał zespołu i osiągnąć sukces?

Zarzadzanie zespolem

Dobry menadżer nie powinien ograniczać się tylko do wydawania swoim współpracownikom poleceń. Osoba kierująca zespołem musi posiadać szereg umiejętności, pozwalających jej na jednoczesne bycie charyzmatycznym liderem, coachem, wzorem dla pozostałych członków zespołów, czy łącznika bądź rozjemcy zajmującego się rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów, które mogą pojawić się w grupie. Jak widać więc, praca na stanowisku menadżera nie jest wcale tak łatwa, jak mogłoby się wydawać. Warto chyba zastanowić się dokładniej nad tym, czym jest mądre zarządzanie zespołem, czyli co robić, aby wykorzystać potencjał zespołu i osiągnąć sukces.

Read More

Coaching jako narzędzie menedżerskie

Coaching jako narzedzie dla menadzera

Coaching menadżerski to szansa na wykorzystanie całkowitego potencjału drzemiącego zarówno u menadżera jak i u jego podwładnych. Jego głównym celem jest określenie kierunków rozwoju i zdefiniowaniu kroków oraz zasobów potrzebnych do ich osiągnięcia. Specyfiką pracy współczesnego menadżera jest zarządzanie wyodrębnioną częścią struktury organizacji, w tym pracownikami, którzy są mu podlegli. Skuteczny menadżer powinien więc wyznaczać cele, zarządzać kapitałem ludzkim oraz zasobami rzeczowo – finansowymi, a także efektywnie koordynować przebieg pracy.

Read More

Czy szkolenia biznesowe mogą nauczyć młodego managera jak budować autorytet szefa?

Budowanie autorytetu szefa

Sukcesywne zarządzanie firmą to przede wszystkim sukces szefa. Jednocześnie należy pamiętać, że każdy szef kiedyś rozpoczynał swoja działalność, a tym samym nie do końca potrafił odnaleźć się w tej roli. Zachowanie postawy, jak i również umiejętność ciągłego zwiększania swojej wiedzy oraz poszerzania doświadczenia będą mogły wydawać się tutaj kluczowe. W przeciwnym razie można będzie bardzo szybko popaść w kłopoty w momencie gdy szef nie będzie w stanie postawić na swoim, czy tez będzie w sposób nieumiejętny zarządzał dana firmą.

Read More