Jakie cechy i umiejętności trzeba posiadać, aby zostać dobrym liderem?

Lider - cechy i umiejetnosci, które powinien posiadać?

Lider to osoba, która kieruje zespołem lub grupą osobą. Jest to także ktoś, kto zarządza wykonanie określonego projektu czy koordynuje przebieg danego zadania. Nie zawsze musi on być wybrany przez cały bądź część zespołu czy mianowany przywódcą przez osobę nadrzędną. W dużej ilości sytuacji stanowisko lidera przejmuje osoba, która posiada określone walory i umiejętności oraz ma po prostu dryg do zarządzania innymi i kierowania pracą pozostałych osób.

Read More

Rola i kompetencje menadżera w biznesie

Rola i kompetencje menadzera

Obecnie rola menadżera nie polega na tym, by występując z pozycji kogoś, kto stoi wyżej, rozkazywać, kontrolować i pouczać. Powinien on decydować o pewnych sprawach i wydawać polecenia. Powinien zwracać na coś uwagę, jeśli to jest konieczne. Musi też wiedzieć, czy obowiązki wykonywane są prawidłowo. Choć zadania są takie same, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi dla wydajnej pracy, to zmienił się sposób ich wykonywania. Ważna rola menadżera w firmie Menadżer to lider oraz koordynator. Obecnie to ktoś, kto zachowując niezbędny autorytet, traktuje ludzi, którymi zarządza jako partnerów. Nie jest to ktoś,…

Read More

Mądre zarządzanie zespołem, czyli co robić, aby wykorzystać potencjał zespołu i osiągnąć sukces?

Zarzadzanie zespolem

Dobry menadżer nie powinien ograniczać się tylko do wydawania swoim współpracownikom poleceń. Osoba kierująca zespołem musi posiadać szereg umiejętności, pozwalających jej na jednoczesne bycie charyzmatycznym liderem, coachem, wzorem dla pozostałych członków zespołów, czy łącznika bądź rozjemcy zajmującego się rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów, które mogą pojawić się w grupie. Jak widać więc, praca na stanowisku menadżera nie jest wcale tak łatwa, jak mogłoby się wydawać. Warto chyba zastanowić się dokładniej nad tym, czym jest mądre zarządzanie zespołem, czyli co robić, aby wykorzystać potencjał zespołu i osiągnąć sukces.

Read More

Coaching jako narzędzie menedżerskie

Coaching jako narzedzie dla menadzera

Coaching menadżerski to szansa na wykorzystanie całkowitego potencjału drzemiącego zarówno u menadżera jak i u jego podwładnych. Jego głównym celem jest określenie kierunków rozwoju i zdefiniowaniu kroków oraz zasobów potrzebnych do ich osiągnięcia. Specyfiką pracy współczesnego menadżera jest zarządzanie wyodrębnioną częścią struktury organizacji, w tym pracownikami, którzy są mu podlegli. Skuteczny menadżer powinien więc wyznaczać cele, zarządzać kapitałem ludzkim oraz zasobami rzeczowo – finansowymi, a także efektywnie koordynować przebieg pracy.

Read More

Czy szkolenia biznesowe mogą nauczyć młodego managera jak budować autorytet szefa?

Budowanie autorytetu szefa

Sukcesywne zarządzanie firmą to przede wszystkim sukces szefa. Jednocześnie należy pamiętać, że każdy szef kiedyś rozpoczynał swoja działalność, a tym samym nie do końca potrafił odnaleźć się w tej roli. Zachowanie postawy, jak i również umiejętność ciągłego zwiększania swojej wiedzy oraz poszerzania doświadczenia będą mogły wydawać się tutaj kluczowe. W przeciwnym razie można będzie bardzo szybko popaść w kłopoty w momencie gdy szef nie będzie w stanie postawić na swoim, czy tez będzie w sposób nieumiejętny zarządzał dana firmą.

Read More

Jak szkolenia biznesowe mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę zarządzania zespołem?

Szkolenia menadzerskie

Nie każdy jest urodzonym przywódcą, a na pewno nikt nie rodzi się z umiejętnościami menedżera. Umiejętności menedżerskie są zdobywane i rozwijane z wiedzy oraz z doświadczeń. Od teorii do praktyki do najlepsza droga do rozwoju wszystkich umiejętności, w tym także tych biznesowych związanych z zarządzeniem.

Read More