Szkolenia lider. Dowiedz się jak być dobrym liderem zespołu

Szkolenia lider. Dowiedz się jak być dobrym liderem zespołu

Od dawna wiadomo, że praca zespołowa przynosi duże lepsze efekty niż praca indywidualna, a to głównie z powodu połączenia energii, doświadczenia, zaangażowania i umiejętności wielu osób. Niezaprzeczalnie praca zespołowa zazwyczaj daje szybsze i lepsze rezultaty, pozwala na natychmiastową reakcję na ruchy konkurencji, doskonali współpracę i komunikację członków zespołu, pozwala na spokojne przeżycie porażki.

Nie jest jednak praca zespołowa sprawą prostą, często pojawiają się nieporozumienia i konflikty, odpowiedzialność jest zbiorowa, może dojść do lenistwa części grupy. Bywają również często trudności w kierowaniu grupą. Oczywiście każdy zespół musi mieć lidera.

Zadania lidera

Dobry lider powinien dbać o :

 • sformułowanie konkretnego i jasnego celu działania zespołu
 • podział pracy w zespole, dbając o to, by zadania były odpowiednie do umiejętności, wiedzy i doświadczenia członków
 • dobrą i konstruktywną komunikację wewnętrzną
 • atmosferę pracy, życzliwość i szacunek członków zespołu
 • inspirowanie członków grupy, pozwala na dyskusje i analizę różnych rozwiązań
 • bezpieczną pracę członków, a jednocześnie podejmuje ryzyko.

Cechy dobrego lidera

Zespół będzie odnosił sukcesy, świetnie pracował i rozwijał się tylko wtedy, gdy będzie nim kierował dobry i skuteczny lider. Osoba taka powinna być charyzmatyczna, tak by ludzie nie bali się pod jej kierunkiem ponosić ryzyka. Dobry lider to też wielki autorytet, który umie skutecznie rozwiązywać protesty. Lider to również osoba, która świetnie sobie radzi z podziałem obowiązków, tak, by wszyscy pracowali zgodnie ze swoimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem. Skuteczny lider umiejętnie kieruje pracą zespołu, tonuje konflikty, wzmacnia dobrą atmosferę i integruje grupę. Potrafi też być świetnym negocjatorem. Potrafi być niezwykle elastyczny, tak by zapewnić zespołowi otwartość na różne rozwiązania i propozycje. Lider powinien być typowym optymistą. 

W jaki sposób dobry lider zwiększa efektywność pracy zespołu

By lider umiejętnie zwiększał skuteczność działań grupy warto by przestrzegał sugerowane propozycje:

 • wspólnie z grupą formułować cele, a nie tylko je grupie przekazywać. Cele muszą przez być każdego z członków zespołu akceptowane
 • dobrze opracowywać harmonogram prac
 • znać i respektować prawa w obrębie zespołu
 • mobilizować do podejmowania nowych działań
 • umiejętnie słuchać członków zespołu.

Warto więc będąc liderem zawsze starać się rozwijać, doskonalić i uzyskiwać od grupy informację zwrotną o swojej pracy. Wtedy jest szansa na dobrą pracę całego zespołu, którego lider jest przecież członkiem.

Więcej o tym jak zostać dobrym i skutecznym liderem dowiesz się na szkoleniach lider przeprowadzanych przez krakowską firmą szkoleniową Maciołek&Wspólnicy. Sprawdź dokładną ofertę na stronie: https://genwhy.pl/szkolenia-lider/

Related posts