Rola i kompetencje menadżera w biznesie

Rola i kompetencje menadzera

Obecnie rola menadżera nie polega na tym, by występując z pozycji kogoś, kto stoi wyżej, rozkazywać, kontrolować i pouczać. Powinien on decydować o pewnych sprawach i wydawać polecenia. Powinien zwracać na coś uwagę, jeśli to jest konieczne. Musi też wiedzieć, czy obowiązki wykonywane są prawidłowo. Choć zadania są takie same, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi dla wydajnej pracy, to zmienił się sposób ich wykonywania.

Ważna rola menadżera w firmie

Menadżer to lider oraz koordynator. Obecnie to ktoś, kto zachowując niezbędny autorytet, traktuje ludzi, którymi zarządza jako partnerów. Nie jest to ktoś, kto z zacisza swojego gabinetu wydaje decyzje i rozstawia ludzi po kątach. To się nie sprawdza w biznesie i w efektywnym zarządzaniu zespołem. Ostateczna decyzja w każdej sprawie zawsze należy do lidera, ale w poszukiwanie różnych rozwiązań angażowani są i inni pracownicy. Taka osoba musi współpracować z ludźmi, angażować ich w sprawy firmy, zachęcać do inicjatywy i podejmowania samodzielnych decyzji tam, gdzie jest to możliwe. W odniesieniu do zespołu pracowniczego rolą menadżera jest rozdzielanie zadań, tworzenie dobrej atmosfery i rozwiązywanie konfliktów.

Kompetencje ważne w pracy menadżera

Menadżer będzie dobrze wypełniał swoje zadania tylko wtedy, gdy będzie posiadał ważne w tej pracy kompetencje. Musi posiadać te, które wiążą się z tą częścią działań firm, na którą ma wpływ. Bardzo ważne są także umiejętności miękkie. Osoba zarządzająca innymi musi posiadać wizję. Jeśli umie się stworzyć wizję tego, co ma zostać osiągnięte, to ma się większą motywację do jej osiągnięcia. Łatwiej jest też uzyskać zaangażowanie innych w jej realizację. Motywowanie pracowników, sprawne komunikowanie się, stawianie zadań i umiejętna kontrola, to pomaga w uzyskiwaniu dobrych efektów. Menadżer nie byłby prawdziwym liderem bez kreatywności i umiejętności podejmowania decyzji. Poczucie współodpowiedzialności za firmę uzyskuje się dzięki delegowaniu zadań. To kolejna ważna kompetencja, która zarazem ułatwia pracę. Ocenianie pracowników też jest cenną umiejętnością, ponieważ trzeba to robić sprawiedliwie i tak, by motywować, a nie zniechęcać. Zarządzanie sobą w czasie to cecha niezbędna, by sprawnie uzyskiwać dobre efekty.

Wszystkich wyżej wymienionych cech jak i wielu innych menadżer może się nauczyć podczas profesjonalnych szkoleń dla menadżerów przeprowadzanych przez firmę szkoleniową z Krakowa – GenWhy. Sprawdź ich ofertę na stronie www.

Related posts