Pozyskiwanie Klientów indywidualnych

Spotkanie biznesowe - pozyskiwanie klienta indywidualnego

Kto i gdzie?

 • DMA (Direct Marketing Agent / „Ktoś”, kto pracuje za prowizję > pośrednik – przedstawiciel medyczny, księgowa, pielęgniarka, pracownik biura nieruchomości, niezależny DMA – „ mam tylko korespondencję dla pana doktora…”
 • Rekomendacje/ Referencję
 • Sołtys – zebrania u sołtysa, tablice ogłoszeń, wskazuje duże gospodarstwa
 • Firmy – na przykład sąsiadujące, na zasadzie wymiany – my wskazujemy ich firmę Klientom
  i odwrotnie (biura podróży)
 • Komisy – szczególnie rolnicze, ponieważ samochodowe mają umowy z bankami
 • PIIB – Państwowa Izba Inżynierów Budownictwa – inżynierowie mają tam dyżury, podczas których można ich tam odwiedzać
 • Leśnicy – bardzo przyjazna grupa
 • Wojsko – adresatami są żołnierze służby zawodowej, najlepiej znaleźć dojście
 • Telefony od klientów
 • Oferty listowne + obdzwonka
 • Reklama w prasie specjalistycznej
 • Spółdzielnie mieszkaniowe – kluby, w których jest wielu emerytów
 • INSERTY – w gazetkach na przykład sklepowych, hipermarketach
 • Książeczki mieszkaniowe – ogłoszenia, BILETY, ROLKI SKLEPOWE, ZAPAŁKI
 • Zaproszenia w kopertach, „ważna informacja”
 • Listy i ulotki – w formie recepty, telegramu, aviso, )
 • Lekarze – uzyskiwanie polecenia od własnego lekarza
  • Reklama w gazecie branżowej (Okręgowej Izby Lekarskie)
 • Weterynarz – symulowana wizyta z własnym zwierzątkiem
  • Okręgowa Izba Weterynarzy
 • Gadżety przy ofertach (koperta/teczka z listem, długopisem)
 • Firmy windykacyjne – w których pracują prawnicy
 • Ogłoszenia na osiedlach dla „ŚMIETANKI” – listy z ofertami, plakaty, oferty na portierni
 • Oferty dla nauczycieli w szkołach językowych
 • Telefony wychodzące i przychodzące (kontakty na przykład z Internetu: teleadreson, książka telefoniczna)
 • Kolejne telefony z info o nowej ofercie, aktualnej ofercie
 • Bezpośrednie zaniesienie ofert w formie zaproszeń do innych banków, do okienek i wręczenie pracownikom
 • Wyższy urząd górniczy (architekci)
 • NOT (Naczelna Organizacja Techniczna)
 • Prezentacja w szkole (np. Liceum ekonomiczne a w zamian oferta dla nauczycieli)
 • Wejścia na spotkania branżowe – targi, konferencje
 • Znajomi – polecający nas i robiący nam dojście
 • Spotkania niezapowiedziane w okolicznych miejscowościach – z weterynarzami, lekarzami, nauczycielami
 • AMRIR
 • Prezentacje w związku emerytów
 • Uniwersytet III wieku
 • Łańcuszek szczęścia i korzyści – wszyscy polecają wszystkich – rekomendacje:
 • Klient – PRS – nauczyciel – wejście do szkoły poprzez dojście do dyrektora – dyrektor rekomenduje innemu dyrektorowi

 

ROLNICY

 • Oferta zostawiona w urzędzie gminy
 • Punkty skupu
 • Targowiska
 • Targi rolnicze
 • Sklepy na wsi (na przykład sprzedawca DMA)
 • Punkty sprzedaży maszyn rolniczych
 • Eventy organizowane na imprezach gminnych (dożynki, sponsorowanie konkursów)
 • Oferty dla kół rolniczych, kół gospodyń wiejskich
 • Przedsiębiorstwa agroturystyczne
 • Reklama w prasie branżowej
 • MGM – polecenia
 • Wysyłka ofert do rolników pocztą
 • Przez dostawców nawozów
 • Przez odbierających mleko
 • Firmy zajmujące się doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych
 • Ośrodki doradztwa rolniczego
 • Obwieszanie słupów i tablic ogłoszeniowych plakatami i zrywkami
 • Plakaty i ulotki na giełdach samochodowych
 • Gazety gminne

 

EMERYCI I RENCIŚCI

 • Prezentacje w klubie seniora
 • Ulotki (od listonosza, na targowiskach, w aptekach, hostessy przed aptekami)
 • Radio, gazety katolickie
 • Imprezy kulturalne
 • Środki komunikacji miejskiej (zrywki)
 • Ogródki działkowe
 • Sanatoria
 • Hipermarkety (pakowanie zakupów, gazetki)
 • Przychodnie
 • Cmentarze (znicze)
 • ZUS
 • Spot reklamowy w telewizji lokalnej
 • DMA w parkach – rozmowy z emerytami
 • Inserty w krzyżówkach
 • Info w rodzinie
 • Roznoszenie ulotek przez osoby starsze
 • Ogródki działkowe
 • Mierzenie ciśnienia, szczepienie psów
 • Dni babci i dziadka w przedszkolu
 • Prasa osiedlowa
 • Ogłoszenie – w dniu xxx od godz x do y będziemy udzielać kredytów
 • Ogłoszenie – wyślij sms my oddzwonimy. Podajemy nr fax i tam pojawia się sms

 

UMOWA O PRACĘ

 • Prezentacje w zakładach pracy
 • Prasa lokalna – artykuły sponsorowane
 • Oplakatowanie miasta (przystanki, słupy)
 • Supermarkety (standy, hostessy)
 • Akcje przed placówką
 • Dojście do zakładów pracy poprzez znajomych
 • Akcja na zaocznej uczelni
 • Giełda samochodowa
 • Akcja plaża, miejsce wypoczynku
 • Polecenie od księdza
 • Reklama w urzędzie stanu cywilnego
 • Miejsca rekreacji (siłownia)
 • Akcja sąsiedzi (okoliczne sklepy, punkty usługowe itd..)

Related posts