Negocjacje w biznesie. Co mają negocjacje do przekonań?

Negocjacje w biznesie. Co mają negocjacje do przekonań?

Negocjacje to bardzo złożony problem, o którym zostało napisanych już wiele publikacji, zarówno o charakterze czysto teoretycznym jak i praktycznym. Szczególną rolę pełnią negocjacje w biznesie. Każdy przedsiębiorca na swojej drodze spotyka przecież kontrahentów. Różne stosunki ekonomiczne wymagają różnych działań, a każdy kto funkcjonuje na rynku bronił będzie swoich interesów. Sztuka negocjowania jest bardzo skomplikowana. Do samych negocjacji trzeba być bowiem nie tylko doskonale przygotowanym w konkretnej sprawie, ale trzeba wiedzieć też jak w ogóle prowadzi się negocjacje. Nie każdy taką wiedzę posiada. Dlatego też nie brakuje na ten temat szkoleń, które mają uczyć przedsiębiorców jak sfinalizować negocjacje tak, by uzyskać w nich jak najwięcej.

Początkowe przekonania

Kiedy przygotowujemy się do negocjacji, zastanawiamy się jak osiągnąć najwięcej. Mamy swoje własne przekonania i plany co do tego jak będzie wyglądała współpraca. Chociaż często możemy to nazywać słowami, to chodzi nam przede wszystkim o nasz interes (który czasem może być zgodny z interesem drugiej strony). By zrozumieć jak działają biznesowe negocjacje trzeba mieć od samego początku świadomość, że druga strona myśli zupełnie inaczej. Negocjacje jako coś całkowicie dobrowolnego nie mogą więc sprowadzać się na potyczkę dwóch partykularnych interesów. By negocjacje przebiegły pomyślnie i sprawnie, strony muszą wcześniej założyć, że wspólne dobro dwóch stron będzie tutaj najważniejsze. Trzeba jasno określić swoje cele i dać prymat tym, które są zbieżne.

Poszanowanie drugiej strony

Z samej natury negocjacji wynika też poszanowanie drugiej strony, a przez to także jej interesów. Trzeba być otwartym na propozycje. Możliwe, że znajdą się rozwiązania, których wcześniej nie było widać. Pokojowe przystąpienie do rozwiązania problemu czy też wspólne działanie dla zysku musi opierać się na partnerstwie. Właśnie tacy negocjatorzy odnoszą największe sukcesy. Dobrze jest to wiedzieć przed podjęciem jakichkolwiek kroków.

Przygotowanie wiele daje

Wiele też w negocjacjach daje przygotowanie. Wcześniejsze przekonania i założenia są bardzo ważne, jednak trzeba umieć też rozmawiać. Dobrze byłoby, gdyby podczas negocjacji odzywały się właśnie takie osoby. Potrzebna jest precyzja, szczerość i uczciwość, ponieważ właśnie takie cechy zapobiegają niedomówieniom, które mogą zniszczyć cały tok negocjacji. Pamiętając o tym można mieć nadzieję, że cały proces będzie możliwie szybki i efektywny, a przecież o to najczęściej stronom chodzi.

Related posts