Mądre zarządzanie zespołem, czyli co robić, aby wykorzystać potencjał zespołu i osiągnąć sukces?

Zarzadzanie zespolem

Dobry menadżer nie powinien ograniczać się tylko do wydawania swoim współpracownikom poleceń. Osoba kierująca zespołem musi posiadać szereg umiejętności, pozwalających jej na jednoczesne bycie charyzmatycznym liderem, coachem, wzorem dla pozostałych członków zespołów, czy łącznika bądź rozjemcy zajmującego się rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów, które mogą pojawić się w grupie. Jak widać więc, praca na stanowisku menadżera nie jest wcale tak łatwa, jak mogłoby się wydawać. Warto chyba zastanowić się dokładniej nad tym, czym jest mądre zarządzanie zespołem, czyli co robić, aby wykorzystać potencjał zespołu i osiągnąć sukces.

Metoda SMART

Firma szkoleniowa GenWhy na szkoleniach z zarządzania zespołem, które jest kierowane do menadżerów przekazuje uczestnikom wiele wskazówek na temat tego, w jaki sposób zarządzać zasobami ludzkimi. Jedną z najbardziej lubianych, a także najbardziej zrozumiałych metod, jest niewątpliwie metoda SMART, która znacznie ułatwia i usprawnia przekazywanie informacji w zespole. Zgodnie z tym modelem działania, polecenia wydawane przez menadżera swoim pracownikom powinny być proste (ang. Simple), mierzalne (ang. measurable), osiągalne (ang. achievable), istotne (ang. relevant) oraz dokładnie określone w czasie (ang. timely defined). Wydaje się, że metoda jest bardzo sensowna i, jak pokazują liczne badania oraz ankiety prowadzone w różnych firmach, przynosi ona wymierne korzyści i przyczynia się do większego zadowolenia pracowników oraz poprawy atmosfery pracy w zespole.

Rola menadżera

Oczywiście, mądre zarządzenie zespołem w dużej mierze zależy od cech indywidualnych menadżera, który koordynuje działania większej liczby osób. Prawdziwy, charyzmatyczny lider powinien cieszyć się więc autorytetem i szacunkiem. Dobrze by było, gdyby pozostali członkowie zespołu uważali go za wzór godny do naśladowania. Ważne jest też, by menadżer potrafił przemawiać w motywujący, zachęcający do działania sposób, obecnie bardzo wielu menadżerów uczestniczy w szkoleniach dla coachów, i nic dziwnego, ponieważ cechy, którymi powinny cechować się osoby wykonujące obydwie profesje, w dużym stopniu się ze sobą pokrywają.

Related posts