Konsulting HR – czym jest i jak go wykorzystać?

Konsulting HR - czym jest i jak go wykorzystać?

Kluczem do sukcesu każdej firmy są jej pracownicy. Ale trzeba umieć odpowiednio wykorzystywać ich potencjał, umiejętności i właściwie nimi zarządzać. Mogą w tym pomóc konsultacje z zakresu HR.

Jak są mocne i słabe strony firmy?

Ich zakres jest bardzo szeroki. Rozpoczyna się od diagnozy problemów z obszaru zasobów ludzkich, potem wskazywane są właściwe narzędzia i metody, które mają je rozwiązać. Następnie wdrażane są one w życie, a na koniec następuje analiza, czy rzeczywiście pomogły.

Dzięki konsultacjom HR firma zyskuje przede wszystkim wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron jeżeli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi. Otrzymuje również dedykowane dla niej narzędzia, które mają doprowadzić do uzyskiwania przez nią wyższych zysków. Do konsultacji HR zawsze podchodzi się indywidualnie, dlatego można dokładnie poznać charakterystykę i specyfikę danej firmy.

Trzeba dokładnie opisać stanowiska

Zwykle taka konsultacja HR zaczyna się od opisania poszczególnych stanowisk w firmie. Dzięki temu ściśle określona zostaje rola każdego pracownika jeżeli chodzi o zadania i wymagania na swoim stanowisku. Musi on mieć również jasno określony zakres swojej odpowiedzialności za wyznaczone cele, ale również wiedzieć, jakie posiada uprawnienia.

Dzięki takiemu przeglądowi firma zyskuje bardziej przejrzystą i transparentną strukturę. Co z kolei pozwala na bardziej efektywne zarządzanie i sprawniejsze jej funkcjonowanie. Poszczególni pracownicy będą lepiej pracować, ponieważ mają jasno określone zadania i uprawnienia. Poza tym na pewno poprawi się też wewnętrzna komunikacja i organizacja, ponieważ łatwiej jest określić jej obszary współpracy.

System ocen i motywacji

Jasna sytuacja pracownika w zespole na pewno wpływa też na jego większa motywację do pracy. Do tego, aby ją utrzymać potrzebny jest również jasny system ocen. Taki, który jest w opinii pracowników sprawiedliwy i przejrzysty. W jego przygotowaniu i wdrożeniu również mogą pomóc konsultacje HR.

Kolejnym etapem konsultacji HR jest opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników, który będzie dopasowany do specyfiki i kultury organizacyjnej danej firmy. A dobry system motywacyjny to przede wszystkim przejrzyste zasady i jasny regulamin wynagradzania i premiowania.

Na pewno pomoże on w uzyskaniu wzrostu skuteczności zarządzania zespołem. Choćby dlatego, że kierownictwo firmy uzyska narzędzie, które będzie pomagało we wzmacnianiu pozytywnych zachowań pracowników, czyli zwiększenie ich wydajności przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej wysokiej jakości pracy.

Więcej o doradztwie i konsultingu HR możecie dowiedzieć się na stronie www jednej z najlepszych firm szkoleniowych – GenWhy.

Related posts