Jakie cechy i umiejętności trzeba posiadać, aby zostać dobrym liderem?

Lider - cechy i umiejetnosci, które powinien posiadać?

Lider to osoba, która kieruje zespołem lub grupą osobą. Jest to także ktoś, kto zarządza wykonanie określonego projektu czy koordynuje przebieg danego zadania. Nie zawsze musi on być wybrany przez cały bądź część zespołu czy mianowany przywódcą przez osobę nadrzędną. W dużej ilości sytuacji stanowisko lidera przejmuje osoba, która posiada określone walory i umiejętności oraz ma po prostu dryg do zarządzania innymi i kierowania pracą pozostałych osób.

Cechy i umiejętności dobrego lidera

Można wyróżnić kilka ważnych cech charakteru oraz umiejętności, które powinny cechować dobrego lidera. Wśród nich można z pewnością znaleźć wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjnego – lider powinien efektywnie komunikować się z członkami swojego zespołu, znajdując granicę pomiędzy zrozumieniem, słuchaniem oraz przekazywaniem swoich racji. Powinien on także umieć znieść krytykę swoich słów oraz w odpowiedni sposób bronić swoich racji. Lider powinien umiejętnie włączać swoją drużynę w rozmowę oraz nakłaniać do wysnuwania opinii i propozycji, nie tracąc jednocześnie swojej osoby nadrzędnej podczas planowania i zarządzania.

Dodatkowo lider powinien także odpowiednio motywować pozostałych członków zespołu do pracy. Niezmiernie ważna jest nie tylko umiejętność konstruktywnej krytyki, ale również nagradzania dobrze wykonanych zadań oraz docenienia zaangażowania grupę w pracę.

Bardzo ważnymi umiejętnościami, jakimi powinien cechować się dobry lider są również takie umiejętności jak planowanie, zarządzenie czasem oraz zarządzenie pracą innej osoby. Lider jako swoisty kierownik musi sprawować pieczę nad terminowością wykonanych zadań oraz sprawdzeniem czy poszczególne etapy pracy są dopięte na ostatni guzik. Te umiejętności pozwalają nie tylko na dopilnowanie wszelkich szczegółów, ale również dają możliwość rozsądnego zaplanowania pracy i jej rozdzielenia na kilka osób. Jest to niewątpliwie podstawa udanej pracy zespołowej – a większa część jej sukcesu w tym przypadku leży niewątpliwie w dobrej organizacji dokonanej właśnie przez lidera.

Warto jest z pewnością zwrócić uwagę, że dużą część cech i umiejętności, jakie powinien reprezentować sobie lider jest do wyćwiczenia oraz wyrobienia w sobie. Można w tym celu skorzystać chociażby z dostępnych szkoleń menadżerskich w firmie GenWhy bądź pracować we własnym zakresie.

Related posts