Jak uzyskać dofinansowanie dla szkoleń z sektora MSP?

Jak uzyskać dofinansowanie dla szkoleń z sektora MSP?

Dofinansowania do szkoleń to wspaniała okazja do rozwoju umiejętności. Dzięki nim można zwiększać kompetencje kadry i nabywać nowe kwalifikacje, a przez to zwiększać efektywność i wydajność całego zespołu. Obecnie mamy do czynienia z trzema projektami takich dofinansowań, a jednym z nich jest Akademia Menadżera MSP.

Projekt dofinansowania szkoleń dla MSP

Projekt jest skierowany do sektora małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Finansuje go Europejski Fundusz Społeczny. Wystartował już 1 marca 2019 roku, a trwać będzie do 31 sierpnia 2022 roku. Co ciekawe, obejmuje wszystkie województwa w kraju. O dofinansowanie mogą się starać firmy, które mają główną siedzibę w Polsce, należą do wcześniej wymienionego sektora, spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis, posiadają wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia oraz mają Diagnozę Potrzeb Rozwojowych, bądź deklarują gotowość do jej sporządzenia.

Uczestnikami projektu mogą zostać właściciele firm z sektora MSP, ale również osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych i pracownicy przewidziani do zajmowania takiego stanowiska w przyszłości. Środki przyznane w ramach projektu mają trzy podstawowe cele: diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa, znalezienie luk kompetencyjnych uczestników projektu oraz realizację działań rozwojowych, których częściami składowymi są szkolenia i usługi doradcze.

Jak uzyskać dofinansowanie dla szkoleń z sektora MSP?

Należy skontaktować się z osobami, które się tym fachowo zajmują. Następnie przygotowuje się Diagnozę Potrzeb Rozwojowych, jeśli takowa nie istnieje, co podlega dofinansowaniu – nie trzeba stresować się dodatkowymi kosztami. Później na jej podstawie dobiera się usługi szkoleniowe, będące dzięki temu indywidualnie dopasowane do potrzeb firmy. Gdy to już nastąpi, kompletuje się niezbędne dokumenty, przygotowuje i składa wniosek oraz podpisuje umowę z Operatorem. Po otrzymaniu zgody i podpisaniu umowy od Operatora, dopełniamy formalności związanych z realizowaniem usług, a następnie zapisujemy uczestników na konkretne szkolenia. Po przeprowadzeniu szkoleń konieczne jest ich rozliczenie.

Podsumowując, cała procedura może brzmieć w sposób skomplikowany, aczkolwiek na pewno warto spróbować otrzymać dofinansowanie, gdyż nic się nie traci na samej próbie, a można wiele zyskać. Skoro istnieje możliwość podniesienia kompetencji kadry, a przez to zapewnienia firmie większej wydajności i efektywności, nie musząc ponosić kosztów takiego działania, jak najbardziej opłaca się skorzystać.

Czytaj Więcej

Related posts