Jak motywować i angażować Millenialsów?

Milleansi

Zatrudnianie w swojej firmie Millenialsów to konieczność, ponieważ jest to obecnie podstawa organizacji zasobów ludzkich, a więc przedstawiciele młodego pokolenia są na rynku pracy niezwykle potrzebni. Często jednak mają oni wysokie mniemanie o sobie, ponieważ obcują na co dzień z różnymi innowacjami technologicznymi, doskonale obsługują różne urządzenia, umieją władać obcymi językami i ich zdaniem słuchanie szefa, tylko ze względu na pełnioną przez niego rolę nie jest ciekawą opcją. Warto więc udać się na specjalne szkolenia, na których można poznać systemy motywacyjne, dzięki którym można zaangażować Millenialsów w obowiązki firmowe na zadowalającym poziomie.

Atrakcyjny dodatek do wynagrodzenia

Wiele młodych osób bardzo pozytywnie reaguje na możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy w swojej pracy, a więc warto zaproponować im tzw. dodatek do wynagrodzenia. Dzięki temu szef może zbudować w ten sposób odpowiedni wizerunek w swojej firmie, a zadowolenie Millenialsów wzrośnie w szybkim tempie. To będzie oznaczało, że bardziej przyłożą się do wykonywania codziennych czynności na terenie danej firmy. Dobrym wyborem może się też okazać wprowadzenie zdrowej rywalizacji w firmie, np. na zasadzie gier, aby pracownicy mogli rywalizować między sobą, nie tylko na szczeblu jednej załogi, ale np. na szczeblu ogólnopolskim, gdy przedsiębiorstwo ma kilka placówek w Polsce. Zwiększa to znacząco efektywność pracy najmłodszego pokolenia.

Realizowanie kilku zadań jednocześnie

Szefostwo firmy powinno zastanowić się również nad tym, aby dla Millenialsów wymyślać coraz to nowsze zadania, za które otrzymają jakieś nagrody, np. wycieczkę na koszt firmy. Może to się opierać na potrzebie realizowania kilku zadań jednocześnie, co młodemu pokoleniu nie sprawia zazwyczaj większych trudności, a będzie to dla nich motywacja do jeszcze cięższej pracy i zwiększonego zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych. W ten sposób szefostwo może sprawdzić, którzy pracownicy są najbardziej kreatywni i pracowici.

Related posts