Gry symulacyjne w biznesie

Symulacyjne gry szkoleniowe

Korzystając z symulacji biznesowych, manager zarówno średniego jak i wyższego stopnia może przetestować swe umiejętności i postawy, by później wykorzystać to doświadczenie w świecie rzeczywistym. Nic więc dziwnego, że ze względu na ogrom swych zalet symulacje biznesowe są coraz powszechniej wykorzystywane przez przedsiębiorców, a przyszłość szkoleń należy właśnie do nich.

Symulacyjne Gry szkoleniowe

Liczne badania psychologiczno – socjologiczne dowodzą, iż ludzie dorośli uczą się głównie poprzez zdobyte doświadczenia, ponieważ tylko takie nowe doświadczenie i wyciągnięte z nich wnioski stanowią bodziec do zmiany wzorców zachowani i dopasowania ich do wymagań współczesnego świata i biznesu. W przeciwieństwie do np. studiów podyplomowych (uczące wyłącznie teorii) gry symulacyjne bazują na koncepcji learning by doing, co czynie je niezwykle praktycznym narzędziem nauki.

Symulacyjne gry szkoleniowe to swoista próbka rzeczywistości, w której gracze działają jednak w warunkach laboratoryjnych. Każdy gracz doświadcza skutków swoich działań, nie ponosząc jednak ich realnych konsekwencji. Jest więc to doskonały sposób na wypróbowanie różnych strategii działania oraz zebranie tak cennego doświadczenia.

Warto także zauważyć, że biznesowe gry symulacyjne są bardzo przyjemne dla ich uczestników, szczególnie te wykonywane w sesjach outdoorowych. Możliwość uczestnictwa w takich sesjach symulacyjnych można więc uznać, za swego rodzaju nagrodę dla pracownika. Dodatkowo przyjemna atmosfera w czasie gry zwiększa zdolność uczestników do przyswajania nowej wiedzy i umiejętności.

Symulacje biznesowe rozwijają szereg umiejętności miękkich takich jak podejmowanie decyzji w warunkach presji czasowych, zdolność antycypacji zdarzeń i ruchów konkurentów, komunikatywność, umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz wiele innych.

Profesjonalna symulacja biznesowa, powinna być zaś prowadzona przez doświadczoną osobę, będącą najlepiej menedżerem i trenerem lub mentorem. Dobrze też, gdy symulacja jest prowadzona przez jej twórcę.

Related posts