4 rodzaje poziomów świadomości

Biznes

Z psychologicznego punktu widzenia, rozróżniamy cztery rodzaje poziomów świadomości, które sterują naszymi krokami:

Poziom nieświadomie – niekompetentny

Jest to poziom, który można opisać: „nie wiem, że nie wiem” albo „nie wiem, że można coś zrobić lepiej lub skuteczniej”. Nie zdaje sobie sprawy, że jest wiedza lub umiejętności, których jeszcze nie mam, a które są ważne dla mojego funkcjonowania w świecie.

Robiąc coś źle lub nie do końca dobrze, nie zdajemy sobie sprawy, że bardzo trudno jest bez pomocy z zewnątrz wydobyć się z tego poziomu.

 

Poziom świadomie – niekompetentny

Jest to poziom: „już wiem, że nic nie wiem lub nie potrafię zrobić w odpowiedni sposób” lub / i „już wiem, że coś robi się inaczej – lepiej”. Z reguły przejściu na ten poziom towarzyszy pewien wstrząs emocjonalny wywołany reakcja na sytuacją towarzyszącą otrzymaniu tej wiedzy. Może to być interwencja przełożonego, szkolenie, zwolnienie z pracy lub negatywne albo pozytywne wydarzenie choćby w życiu rodzinnym. Jest to tzw. „Odkrycie Ameryki”.

 

Poziom świadomie – kompetentny

Po uświadomieniu, że coś można robić lepiej, podświadomie podejmujemy decyzję czy chcemy faktycznie coś zmienić w swoim działaniu. Generalizując można powiedzieć, że przeważający ogrom społeczeństwa zapytany czy chciałby sobie poprawić status społeczny, odpowie twierdząco. Jednakże, gdy trzeba wykonać pewien wysiłek psychiczny lub fizyczny, aby faktycznie przyszła poprawa, okazuje się, że tylko niewielka część jest w stanie to zrobić. Poziom ten określamy: „ćwiczę i wprowadzam w życie nowe umiejętności, świadomie kontroluje swoje działania i ich efekty”. Jest to poziom trudny, ponieważ najczęściej towarzyszy mu wspomniany wyżej wysiłek poprzez częstokroć, łamanie swoich dotychczasowych przyzwyczajeń.

 

Poziom nieświadomie – kompetentny

Bardzo wygodny poziom – „robię to, co powinienem robić bez świadomego wysiłku”, np. dobry kierowca. Uwaga: często przy tym poziomie, po wypracowaniu nowych nawyków, wyłączamy świadomość i kierujemy się wyłącznie nauczonymi nawykami. Oznacza to, że po pewnym czasie znowu „lądujemy” na poziomie nieświadomie – niekompetentnym, czyli wpadamy w rutynę.

Related posts