Konsulting HR – czym jest i jak go wykorzystać?

Konsulting HR - czym jest i jak go wykorzystać?

Kluczem do sukcesu każdej firmy są jej pracownicy. Ale trzeba umieć odpowiednio wykorzystywać ich potencjał, umiejętności i właściwie nimi zarządzać. Mogą w tym pomóc konsultacje z zakresu HR. Jak są mocne i słabe strony firmy? Ich zakres jest bardzo szeroki. Rozpoczyna się od diagnozy problemów z obszaru zasobów ludzkich, potem wskazywane są właściwe narzędzia i metody, które mają je rozwiązać. Następnie wdrażane są one w życie, a na koniec następuje analiza, czy rzeczywiście pomogły. Dzięki konsultacjom HR firma zyskuje przede wszystkim wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron jeżeli…

Read More