Komunikacja korporacyjna – co to jest i jak działa?

Komunikacja korporacyjna – co to jest i jak działa?

Komunikacja korporacyjna Komunikacja korporacyjna (ang. Corporate communication) to metoda kształtowania więzi ze środowiskiem rynkowym (np. z deweloperami, inwestorami lub kontrahentami handlowymi) podwyższające wartość firmy. Komunikacja korporacyjna wspomaga instytucję w uzyskaniu celów, takich jak np. podwyższanie przychodu oraz podnoszenie ceny rynkowej. Cele takie odnosi się przez działania polegające na stosowaniu modyfikacji, implementowaniu strategii, adaptacji projektów marketingowych. Ważną rolę komunikacja korporacyjna pełni w firmach notowanych na giełdach papierów wartościowych, jakie mają ustanowiony przez normy prawne przymus informowania o zyskach pieniężnych.

Read More